Sự kiện thống nhất

Sự kiện thống nhất

Tổ chức một sự kiện

Các bộ lớn của chúng tôi với công suất lên tới 1.100, một số có tầm nhìn toàn cảnh về sân và phòng tổ chức làm cho địa điểm độc đáo này trở nên tuyệt vời cho tất cả các loại sự kiện. Một lượng lớn không gian ngoài trời có nghĩa là bạn có thể sáng tạo như bạn muốn. Chúng tôi có hơn 5.000 chỗ đậu xe miễn phí tại chỗ với hàng trăm phòng khách sạn trong khoảng cách đi bộ. Địa điểm Manchester nổi tiếng này có thể truyền cảm hứng cho bạn làm gì?