United-Direct-2223thirdkitcomp-Tandcs

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Manchester United X United Direct Direct 3rd Shirt Ra mắt - Draw

Lối vào

1. Manchester United Football Club Limited (Hồi Mu Hồi) (có văn phòng đã đăng ký là Old Trafford, Sir Matt Busby Way, keo nha cai 888 Manchester M16 0RA (Sân vận động Hồi Giải thưởng của người Viking). 

2. Bằng cách nhập giải thưởng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này (điều kiện trực tiếp) và xác nhận rằng tất cả thông tin được gửi là đúng, chính xác và đầy đủ. MU có quyền xác minh tính đủ điều kiện của bất kỳ và tất cả những người tham gia và có thể, theo quyết định riêng của mình, không đủ điều kiện cho bất kỳ người đăng ký nào không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện. Bạn sẽ luôn hành động một cách thiện chí đối keo nha cai 888 với MU và giải thưởng.

3. Nhân viên của MU và/hoặc bất kỳ công ty hoặc công ty con liên quan nào của họ (và gia đình của họ) bị loại khỏi việc tham gia rút thăm giải thưởng.

4. Nhập vào giải thưởng là miễn phí (ngoại trừ bất kỳ khoản phí sử dụng dữ liệu hiện hành nào) và trên cơ sở một mục nhập mỗi người. 

5. Những keo nha cai 888 người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên để vào giải thưởng này. Giải thưởng này được mở cho những người tham gia trên toàn cầu.

Làm thế nào để nhập

6. Để tham gia rút thăm giải thưởng và được xem xét cho giải thưởng, những người tham keo nha cai 888 gia phải mua một chiếc áo sơ mi thứ 3 của Manchester United mùa 2022/23 từ United Direct (https://www.yby5.com/en/) và cũng phải hoàn thành liên quan Các trường nhập dữ liệu cho giải thưởng rút tiền trên trang nhập cảnh cạnh tranh (mục nhập cảnh) bằng cách nhấp vào liên kết nhập giải thưởng có sẵn:

(tôi) qua email;

(ii) thông qua www.yby5.com;

(iii) trên các tài khoản chính thức của Manchester United trên các nền tảng truyền thông xã hội sau: (a) Facebook; (b) Twitter; (c) Instagram; (d) WeChat; (e) Sina Weibo; (f) Tencent Weibo; hoặc

(iv) thông qua bất kỳ phương keo nha cai 888 pháp nhập cảnh nào khác mà MU có sẵn. *

* Nếu bạn nhập giải thưởng này rút tiền qua một liên kết được gửi cho bạn trong email Manchester United, xin lưu ý rằng liên kết này là độc quyền cho bạn. Bất kỳ mục nào được thực hiện bằng cách sử dụng liên kết này sẽ không hợp lệ và sẽ được loại trừ khỏi giải thưởng. Địa chỉ email bạn nhập khi nhập giải thưởng qua liên kết phải khớp với địa chỉ email mà email Manchester United đã được gửi.

7. Xin lưu ý rằng bất kỳ mục nào được MU coi là MU (theo quyết định keo nha cai 888 riêng của mình) là gây khó chịu, viêm và/hoặc không phù hợp sẽ được tự động bị loại và loại bỏ khỏi giải thưởng.

số 8. Giải thưởng sẽ kết thúc vào lúc 23:59 BST vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 ("ngày kết thúc") và bất kỳ mục nào nhận được sau ngày kết thúc sẽ không được đưa vào giải thưởng. Giải thưởng sẽ diễn ra ngay khi có thể thực hiện được sau ngày kết thúc. 

Phần thưởng

9. Có nhiều giải thưởng khác nhau có sẵn như được nêu trong bảng bên dưới (mỗi giải thưởng của một người khác). Mỗi giải thưởng phải tuân theo các đoạn 10 đến 14 (bao gồm) bên dưới.

Giải thưởng chính
Vé khách sạn Matchday cho người chiến thắng và 3 khách cho một trận đấu được tổ chức tại Sân vận động Old Trafford (trận đấu như vậy được xác định bởi MU).

Số người chiến thắng - 1

Giải thưởng Á quân
Voucher £ 50 để sử dụng trên United Direct (tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện chứng từ nào)

Số người chiến thắng - 100

10. MU có quyền thay thế giải thưởng bằng một bản chất tương tự khác bất cứ lúc nào. 

11. Trừ khi có quy định rõ ràng ở trên trong các điều kiện này, bất kỳ chi phí và chi phí phụ trợ nào không được bao gồm như một phần của giải thưởng (bao gồm, không giới hạn, tất cả du lịch, sinh hoạt, chỗ ở, tài liệu du lịch (tức là, hộ chiếu và/hoặc thị thực và/ hoặc bảo hiểm du lịch) sẽ không được cung cấp bởi MU và phải được người chiến thắng và/hoặc khách của họ chịu. 

12. Thời điểm hoàn thành giải thưởng và/hoặc bất kỳ yếu tố nào của giải thưởng sẽ phải tuân theo bất kỳ sự phát triển liên quan nào liên quan đến Covid-19 bao gồm, và bất kỳ thay đổi nào trong luật pháp, hướng dẫn của chính phủ quốc gia và các chính sách/thủ tục của Manchester United liên quan đến Covid- 19. Nếu vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ khía cạnh nào của giải thưởng này và/hoặc bất kỳ khía cạnh nào của giải thưởng không có khả năng chạy theo kế hoạch (bao gồm cả bất kỳ lý do nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Covid-19 hoặc bất kỳ nguyên nhân nào ngoài việc kiểm soát MU ) MU có thể theo quyết định riêng của mình hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ rút thăm giải thưởng và/hoặc yếu tố áp dụng của giải thưởng.

13. Người chiến thắng và khách của họ sẽ được yêu cầu tuân thủ bất kỳ chính sách, thủ tục, điều khoản, điều kiện, hướng dẫn và yêu cầu hợp lý nào của MU được áp dụng tại sân vận động và/hoặc sân tập, và áp dụng cho việc sử dụng các cơ sở tại các cơ sở tại Sân vận động và sân tập và tham dự tại trận đấu. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) các điều khoản và điều kiện vé khách sạn trận đấu của MU, và các quy định mặt đất) có sẵn theo yêu cầu từ các dịch vụ bán vé & thành viên hoặc tại www.yby5.com/termsandconditions (như có thể được cập nhật bởi Mu thỉnh thoảng); và (ii) và Bộ quy tắc ứng xử của người hỗ trợ (đặt tại https://www.yby5.com/en/reunited/code-of-conduct) (thỉnh thoảng có thể được MU cập nhật).

14. Giải thưởng là không thể chuyển đổi và không có tiền mặt thay thế.

Người chiến thắng

15. Người chiến thắng giải thưởng chính sẽ là người đầu tiên được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các mục hợp lệ nhận được vào hoặc trước ngày kết thúc, theo đó người chiến thắng của mỗi giải thưởng á quân sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các mục hợp lệ (mỗi người chiến thắng Và cùng nhau những người chiến thắng trên mạng). 

16. Chỉ những người chiến thắng sẽ nhận được thông báo từ MU. Những người chiến thắng sẽ được thông báo qua email ngay khi có thể sau ngày kết thúc. Sau trận hòa, MU sẽ liên hệ với những người chiến thắng để sắp xếp giải thưởng. 

17. Những người chiến thắng sẽ được yêu cầu đồng ý với họ và quốc gia của họ (hoặc quận nếu họ là cư dân Vương quốc Anh) được tiết lộ cho bất kỳ người nào yêu cầu MU xác nhận danh tính của người chiến thắng, hoặc cho mục đích quảng cáo. Một người chiến thắng có thể nêu ra bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến đoạn này với MU. 

18. MU sẽ nỗ lực hợp lý để liên hệ với mỗi người chiến thắng qua email sau ngày kết thúc. Nếu người chiến thắng không yêu cầu giải thưởng của họ trong vòng 14 ngày kể từ khi MU liên lạc với người chiến thắng đó hoặc nếu người chiến thắng không thể hoặc không muốn nhận giải thưởng, hoặc nếu người chiến thắng không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, các trận hòa sau đó sẽ diễn ra Người chiến thắng được tìm thấy là người có thể, sẵn sàng và đủ điều kiện để nhận giải thưởng.

19. Theo đoạn 17 ở trên, chi tiết về họ và quốc gia của người chiến thắng (hoặc quận nếu họ là cư dân Vương quốc Anh) sẽ được cung cấp cho công chúng theo yêu cầu từ Manchester United Football Club Limited, Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA Hai tuần sau ngày kết thúc (tuân theo luật bảo vệ dữ liệu).

Chung

20. MU và bất kỳ cơ quan và công ty liên quan nào của họ, trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm bồi thường cho người chiến thắng hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào, bị ảnh hưởng hoặc duy trì (có hay không phát sinh từ bất kỳ người nào bất kỳ người nào) Liên quan đến giải thưởng này rút thăm hoặc chấp nhận hoặc sử dụng giải thưởng, hoặc một yếu tố của giải thưởng, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể được pháp luật loại trừ. Không có gì sẽ loại trừ trách nhiệm của MU, đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của nó. Các quyền pháp định của bạn không bị ảnh hưởng.

21. MU có quyền hủy hoặc sửa đổi giải thưởng hoặc các điều kiện này mà không cần thông báo khi cần thiết cho mục đích quản lý giải thưởng. 

22. Việc rút thăm giải thưởng, cùng với các điều kiện này, được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales và sẽ phải tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án Anh.