Những người ủng hộ?lub

Câu lạc bộ ủng hộ Manchester United

Những người ủng hộ Manchester United ?lub cung cấp dịch vụ cho những người ủng hộ sống trong khu vực. Họ là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người cùng chí hướng, tất cả đều dành cho những người da đỏ.

Hiện có 262 câu lạc bộ ủng hộ được công nhận chính thức, ở không dưới 89 quốc gia khác nhau. Để biết thông tin về việc bắt đầu một trong khu vực của bạn, vui lòng gửi email Musc@manutd.co.uk hoặc liên hệ:
 
Dịch vụ bán vé và tư cách thành viên, 
Manchester United FC, 
Old Trafford, Manchester, M16 0RA. 
Tel +44 (0) 161 676 7770