Người hâm mộ

Diễn đàn của người hâm mộ

Diễn đàn người hâm mộ là cơ quan đại diện chính bao gồm các đại diện từ các khu vực bầu cử khác nhau của Manchester United Fanbase và các thành viên cao cấp của câu lạc bộ.

Nó cung cấp một diễn đàn mở để phát triển sự hiểu biết tốt hơn về các vấn đề ảnh hưởng đến những người ủng hộ và để duy trì một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa câu lạc bộ và người hâm mộ.

Diễn đàn gặp nhau bốn lần một mùa. Ngày cho diễn đàn người hâm mộ vào mùa giải 2022/23 sẽ được công bố sau khi phát hành trận đấu.

Diễn đàn có các đại diện sau:

- 1 x Nhân viên liên lạc hỗ trợ độc lập  
- 1 x phải (Manchester United ủng hộ Trust)
- 1 x Mudsa (Hiệp hội những người ủng hộ khuyết tật Manchester United)
- Câu lạc bộ ủng hộ chính thức của Vương quốc Anh
- Câu lạc bộ ủng hộ ở nước ngoài 1 x chính thức
- Nhóm người ủng hộ nhóm 1 x phụ nữ
- Người giữ vé 3 x mùa
- 1 x Thành viên Câu lạc bộ điều hành
- 1 x Thành viên chính thức của Vương quốc Anh
- 1 x Người giữ vé mùa dưới-21
- Đại diện đứng của gia đình 1 x
- 1 x Người giữ vé mùa trên 65
- 1 x người hâm mộ cư trú địa phương
- 1 x Thành viên chính thức ở nước ngoài