Ecolab

Ecolab

Về ecolab

Ecolab là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy về các giải pháp và dịch vụ phòng chống nhiễm trùng và vệ sinh. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, hiểu biết dựa trên dữ liệu và dịch vụ cá nhân hóa để nâng cao an toàn thực phẩm, duy trì môi trường sạch và an toàn, tối ưu hóa việc sử dụng nước và năng lượng và cải thiện hiệu quả hoạt động và tính bền vững tại gần ba triệu địa điểm của khách hàng. Làm việc tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, điều này bao gồm các khách hàng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và khách sạn.