Yêu cầu tiệc sinh nhật

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để hỏi về việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại Old Trafford. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 48 giờ để thảo luận về yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý: Thanh toán phải được thực hiện không muộn hơn 72 giờ trước bữa tiệc.
..
Bạn có muốn bao gồm túi tiệc cho khách của bạn không?