Adidas

Adidas

Nhà cung cấp thiết bị chính thức

Về bóng đá Adidas
Adidas là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bóng đá. Trong hầu hết các sự kiện bóng đá quan trọng hiện nay, như Hiệp hội bóng đá quốc tế World Cup, Hiệp hội bóng đá quốc tế Cup InterContinental Cup, Giải vô địch châu Âu, Liên đoàn Europa và Cúp quốc gia châu Âu, Adidas là nhà tài trợ chính thức của nó hoặc nhà cung cấp thiết bị chính thức. Adidas cũng là nhà tài trợ của nhiều câu lạc bộ bóng đá được làm cho thế giới, bao gồm Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, Flamenco và Chelsea. Một số người chơi Manchester United lớp thế giới cũng đang làm việc với Adidas, bao gồm Mata, Eretala, Lukeshou, Jones, Blins, De Gea và Wilson.