Manchester United v Trò chơi UEL đầu tiên
Manchester United v Trò chơi UEL đầu tiên

08 tháng 9

Thu20:00
Old Trafford
Nếu bạn có mã khuyến mãi, vui lòng nhập nó bên dưới:
Truyền thuyết Lấy Lấy Lựa chọn của tôi Lựa chọn của tôi
Chọn loại vé

ẩn giấu

Chỗ ngồi trống

Mức giá

Giá đầy đủ trước khi giảm giá
Khách sạn (GA) - Red Cafe £ 195,00 £ 195,00
Man Utd - E (chỗ ngồi rào cản) £ 37,00 £ 10,00
Man Utd - C £ 41,00 £ 10,00
Man Utd - A £ 46,00 £ 10,00
Man Utd - D £ 40,00 £ 10,00
Man Utd - B £ 43,00 £ 10,00
Man Utd - E £ 37,00 £ 10,00
Man Utd - Tôi £ 29,00 £ 10,00
Man Utd - F £ 36,00 £ 10,00
Man Utd - H £ 34,00 £ 10,00
Man Utd - Sir Bobby Charlton Stand £ 41,00 £ 0,00
Man Utd - C (đứng gia đình) £ 41,00 £ 10,00
Man UTD - C (SAF Cấp 2) £ 41,00 £ 10,00
Man UTD - Cấp 2 Đông Bắc/Tây £ 40,00 £ 0,00
Man Utd - D (đứng gia đình) £ 40,00 £ 10,00
Man UTD - D (Cấp 2) £ 40,00 £ 10,00
Man UTD - South East/South West Cấp 1 £ 37,00 £ 0,00
Man Utd - E (SERS) £ 37,00 £ 10,00
Man UTD - Stretford End Cấp 2 £ 36,00 £ 0,00
Man UTD - F (East Cấp 2) £ 36,00 £ 10,00
Man UTD - F (SERS) £ 36,00 £ 10,00
Man Utd - Đông đứng thấp hơn £ 29,00 £ 0,00
Man Utd - I (Stretford End thấp hơn) £ 29,00 £ 10,00

Tính khả dụng vé

Tỷ lệ phần trăm ước tính
 
Xuất sắc
 
Công bằng
 
Nghèo
 
Bán hết
Kế hoạch chỗ ngồi
Manchester United v Nhà đầu tiên Trò chơi UEL 08/09/2022 20:00
Old Trafford

Lọc bởi

Chỗ ngồi

Giá bán

địa điểm N1401 N1403 N1404 N1405 N1406 N1407 N1408 N1409 N1410 N1411 N1413 N2401 N2402 N2403 N2404 N2405 N2409 N2410 N2411 N2412 N2413 N3401 N3402 N3403 N3404 N3405 N3406 N3407 N3408 N4401 N4402 N4403 N4404 N4405 N4406 N4407 N4408 NE3417 NE3419 NE3420 NE3421 NE3422 NE3424 NW3427 NW3429 NW3430 NW3431 NW3432 NW3434 E132 E133 E134 E135 E136 E137 E138 E230 E231 E232 E233 E234 E235 E236 E237 E238 E239 E331 E332 E333 E334 E335 E336 S121 S122 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S226 S227 S228 S229 W101 W102 W103 W104 W105 W106 W201 W202 W203 W204 W206 W207 W208 W209 W210 W211 W212 W3101 W3102 W3103 W3104 W3105 W3106 WL0 N2406 N2407 N2408 N3413 N3414 N3415 N3416 NE3418 NE3423 NE3425 NE3426 NW3428 NW3433 NW3435 NW3436 S221 S222 S223 W205 Hộp trăm năm Hộp đạo diễn - S223 Hộp đông Hộp Đông Bắc Hộp cấp 3 phía bắc Hộp cấp 7 phía bắc S224 Hộp nam Phòng thu hình TV Hộp Tây